ANBI-status

De Culturele ANBI-status

Het project Fresh Notes in Spring is een initiatief van Stichting de Schat, in 2008 opgericht door Anna C.M. Backerra.

Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel is 08179658.
Het fiscaal nummer is 8197.79.234.
Het bankrekeningnummer is NL23RABO0135738822.
Het postadres is G. Sylvanusstraat 2, 7412 DM Deventer.

Sinds 1 januari 2012 heeft deze stichting een culturele ANBI-status,
waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

• Doelstelling
• Activiteiten
• Beleidsplan
• Bestuur
• Beloningsbeleid
• Actueel verslag van activiteiten in 2015
• Financiële verantwoording over 2015

Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van culturele projecten op het gebied van klassieke muziek, theater, voordrachtskunst, poëzie, literatuur, fotografie en combinaties daarvan. De projecten kunnen podiumactiviteiten omvatten alsmede het realiseren en uitgeven van boeken, cd’s en dvd’s.

Activiteiten op dit moment
Kernactiviteit is het jaarlijkse festival Fresh Notes in Spring in Deventer en omgeving voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Zodra de financiële middelen dat toelaten, wordt het programma uitgebreid naar 12- tot 18- jarigen. Het festival omvat Schoolconcerten, Workshops Instrument-uitproberen en Ensemble-spelen, Workshop Het Grote Orkestspel, Workshop Jonge Artiesten, een Nevenconcert en een Sprookjesconcert. Hiermee worden kinderen in de klassieke muziek geïntroduceerd door een twintigtal jonge professionele Russische musici van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg. Artistiek leider is dirigent en muziekpedagoog Michail Golikov.

Fresh Notes-projecten betreffen klassieke muziek en dans en zijn gericht op kinderen, jongeren en studenten. Uitbreiding van het aanbod is in voorbereiding. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het opzetten van een complete zomercursus Klassieke Muziek, met daarin musiceren, improviseren, koorzang, muziekgeschiedenis, theorie en solfège.

Incidenteel biedt de stichting haar diensten aan bij lokale projecten. Zo is zij het overkoepelend orgaan geweest van het project Moskou aan de IJssel in het kader van het Ruslandjaar.

Beleidsplan
Bij alle projecten wordt geprobeerd te werken met een mix van amateurs, gevorderden en professionals. Daarbij wordt gezocht naar een geschikte positie voor elke deelnemer aan het project.

Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk, maar in elk geval professioneel niveau van ieder project.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden door met vrijwilligers te werken, maar alleen in die functies waar een minder professionele aanpak niet ten koste gaat van het gewenste eindresultaat.

Het festival Fresh Notes in Spring wordt zo mogelijk elk voorjaar in de regio Deventer/Zutphen/Apeldoorn georganiseerd. De jonge, professionele musici komen uit Rusland, omdat daar een veel uitgebreidere expertise aanwezig is op het gebied van muziekpedagogiek.
Leerlingen van basisscholen in de regio krijgen een mini-flyer volgens een standaardontwerp, die per stuk minder dan één cent kost, maar toch duidelijk en aantrekkelijk is uitgevoerd.

Bestuur
Voorzitter: Nicoline Reinders
Secretaris: Fokkelien von Meyenfeldt
Penningmeester: Anna Backerra

Beloningsbeleid
Er is tot nu toe nog geen salaris betaald aan de directeur van de stichting en er zijn geen vergoedingen aan vrijwilligers betaald.

Vrijwilligers hebben gratis toegangskaartjes voor het Sprookjesconcert van Fresh Notes in Spring, respectievelijk het Gala van Moskou aan de IJssel ontvangen. Telkens wanneer een nieuwe cd-uitvoering van het Taurida Orkest beschikbaar is, ontvangen alle vrijwilligers hiervan een exemplaar. Indien mogelijk wordt er een afterparty voor de vrijwilligers georganiseerd.

Indien de financiële situatie dat toelaat, zullen vrijwilligers worden betaald conform de richtlijnen, dat wil zeggen maximaal € 150,- per maand en € 1.500,- per kalenderjaar, met een maximale uurvergoeding van € 4,50. Zodra vergoedingen en/of salarissen kunnen worden betaald, zal de directeur terugtreden uit het bestuur.

Actueel verslag van de activiteiten in 2015

  1. Voor de vierde keer is het evenement Fresh Notes in Spring van 14 tm 19 mei 2015 uitgevoerd in Deventer. Er zijn daarvoor 17 musici uit Sint Petersburg gekomen, allen leden van het Taurida Orkest o.l.v. Michail Golikov. Er is aan 8 basisscholen schoolconcerten gegeven, telkens aan ongeveer 120 kinderen. Alle workshops in muziekschool de Leeuwenkuil zijn uitgevoerd: Instrumenten uitproberen, Ensemble spelen en Het Grote Orkestspel. Er waren daarbij ongeveer 50 kinderen, een prettig aantal. Daarnaast deden twaalf kinderen mee met de workshop Jonge Artiesten als voorbereiding voor het Sprookjesconcert in het Huis voor de Amateurkunst. Dit werd uitgevoerd rond een verbindend sprookje door Anna Backerra; er waren ongeveer 80 bezoekers. Het kamerconcert in de H.Hartkerk werd door ongeveer 80 mensen bezocht. Er hebben ongeveer 60 vrijwilligers meegewerkt als gastgezin, kok, chauffeur of voor andere taken.
  2. Er is door een kamerconcert uitgevoerd op 29 augustus 2015 in cultureel centrum “School van Frieswijk” te Deventer. Hierbij werd de liedcyclus “Acht Stimmungen” van Anna Backerra in première gebracht door Mattanja van den Bos (sopraan) en Ruben Tekelenburg (piano). Ook werd “Canto Ostinato” van Simeon ten Holt uitgevoerd door AlexP op vier virtuele vleugels.

Financiële verantwoording over 2015

Klik hier door naar onze ‘Staat van baten en lasten’ >>

Klik hier door naar onze Balans >>

Toelichting over 2015:

Op de verlies- en winstrekening komen geen reiskosten vanuit Sint Petersburg naar Deventer en terug voor, omdat deze zijn gedragen door het Taurida Orkest. Het verlies dat in 2014 nog € 79,36 bedroeg, is in 2015 omgeslagen in een winst van € 3.430,-. De lening is verder geslonken door een gift van ruim € 2.700,-.

Datum: 26 april 2015