ANBI-status

ANBI-status

De Culturele ANBI-status

Het project Fresh Notes in Spring is een initiatief van Stichting de Schat, in 2008 opgericht door Anna C.M. Backerra en voorlopig gestaakt in 2017.

Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel is 08179658.
Het fiscaal nummer is 8197.79.234.
Het bankrekeningnummer is NL23RABO0135738822.
Het postadres is G. Sylvanusstraat 2, 7412 DM Deventer.

Sinds 1 januari 2012 heeft deze stichting een culturele ANBI-status,
waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doelstelling
• Activiteiten
• Beleidsplan
• Bestuur
• Beloningsbeleid
• Actueel verslag van activiteiten in 2017
• Financiële verantwoording over 2017

Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten is:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van culturele projecten op het gebied van klassieke muziek, theater, voordrachtskunst, poëzie, literatuur, fotografie en combinaties daarvan. De projecten kunnen podiumactiviteiten omvatten alsmede het realiseren en uitgeven van boeken, cd’s en dvd’s.

Bestuur
Voorzitter: Nicoline Reinders
Secretaris: Ksenia van der Mijden
Penningmeester: Anna Backerra

Beleidsplan
Bij alle projecten wordt geprobeerd te werken met een mix van amateurs en professionals. Daarbij wordt gezocht naar een geschikte positie voor elke deelnemer aan het project.Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk, maar muzikaal gezien in elk geval professioneel niveau van ieder project.

De jonge, professionele musici komen gewoonlijk uit Rusland, van het Taurida Orkest in Sint-Petersburg o.l.v. Michail Golikov, omdat daar een veel uitgebreidere expertise aanwezig is op het gebied van muziekpedagogiek.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden door met vrijwilligers te werken.

Het inmiddels gestaakte festival Fresh Notes in Spring heeft in de loop van zes jaar veel expertise opgeleverd op twee gebieden. Ten eerste wat betreft het stimuleren van efficiënte muzikale ontwikkeling bij groepen kinderen van 6 tot 12 jaar van sterk uiteenlopend niveau. Ten tweede wat betreft het enthousiasmeren van jongeren en volwassenen door middel van kamermuziek-nieuwe stijl, een kamermuziek & kunst-concert, spannende programma’s, een korte presentatie voorafgaand aan elk nummer en de combinatie met beeldend kunstenaars op het podium.

Helaas is gebleken dat de schoolconcerten in de verdrukking zijn gekomen doordat veel basisscholen overbelast zijn. Bovendien is de muziekschool in Deventer opgeheven, waardoor de workshops niet meer op de gewenste wijze kunnen plaatsvinden.

Het eerdere plan om een tournee door Nederland te organiseren, met in elke stad ‘s middags een sprookjesconcert annex workshop en ‘s avonds een kamermuziek & kunst-concert, is afgeblazen. Het muzikale peil van kinderen zakt snel sinds veel muziekscholen zijn gesloten en dan kunnen dergelijke concerten niet veel meer doen dan entertainment bieden. In de gegeven situatie heeft het meer zin om in elke stad een groep kinderen een totaalpakket klassieke muziek aan te bieden, gebaseerd op de ervaringen van de Fresh Notes projecten.

Daarom wordt een nieuw soort project opgebouwd. Er wordt gezocht naar een bus waarin acht musici van het Taurida Orkest passen, met de instrumenten en alle benodigdheden voor 15 – 30 kinderen. Er zal dan een strijkkwartet, een blazer, een slagwerker, een keyboardspeler en een verteller meedoen. Het is de bedoeling om in vakantieperiodes tournees van een week te maken. Aan elke groep wordt dan van 10 tot 5 uur het hele Fresh Notes programma aangeboden: luisteren naar levende muziek, meedoen met klappen, bodypercussion, instrumenten uitproberen onder deskundige leiding, samen leren zingen en spelen in een primitief orkest. Tenslotte wordt samen met de kinderen een kort sprookje uitgebeeld aan de hand van een verhaal, wat als afscheid wordt uitgevoerd voor de ouders.

Beloningsbeleid
Er is tot nu toe nog geen salaris betaald aan de directeur van de stichting en er zijn geen vergoedingen aan vrijwilligers betaald.Vrijwilligers hebben gratis toegangskaartjes voor de concerten van Fresh Notes in Spring ontvangen. Telkens wanneer een nieuwe cd-uitvoering van het Taurida Orkest beschikbaar was, hebben alle vrijwilligers hiervan een exemplaar ontvangen. Er is na grotere projecten een afterparty voor de vrijwilligers georganiseerd.Indien de financiële situatie dat toelaat, zullen vrijwilligers worden betaald conform de wettelijke richtlijnen. Mochten in de toekomst vergoedingen en/of salarissen kunnen worden betaald, dan zal de manager van Fresh Notes-projecten (momenteel de penningmeester) terugtreden uit het bestuur.

Actueel verslag van de activiteiten in 2018

  • Een bestuurslid is naar Sint-Petersburg gegaan om het nieuwe project te bespreken. Het wordt een relatief goedkoop project, omdat het orkest de status van Staatsorkest heeft verworven en daardoor voortaan alle reiskosten naar het buitenland door de overheid worden betaald. Voldoende gastadressen uit de vorige projecten hebben zich bereid verklaard om opnieuw kosteloos onderdak te verlenen. Het verkrijgen van kosteloze visa is mogelijk doordat de musici officieel nog student zijn, bezig met een specialistische vervolgopleiding. Van de deelnemende kinderen wordt een bijdrage gevraagd die de lokale reiskosten en de lunch moeten dekken. Er worden door het bestuur ideeën verzameld om de kinderen te bereiken, zoals zomers op campings. Het enige lastige punt is de aanschaf van een geschikte bus. Hiervoor wordt een reclame-overeenkomst gezocht met een verhuurbedrijf: de bus kan opvallend worden beschilderd met zowel de projectnaam als de naam van de sponsor.
  • Er zijn twee lezingen gegeven door Anna Backerra. Een op 16 april in Amsterdam bij Salon Lunaire, over “de tijd”, en een besloten lezing in Deventer op 27 mei over “complementariteit”.
  • Er is in 2018 begonnen aan de uitgave van het boek “Roofmoeder”, geschreven door Nina Shimanski. Een bestuurslid heeft de tekst opgemaakt, een ander bestuurslid heeft de kaft ontworpen en uitgeverij United pc zal de rest doen.
  • Er is in 2018 een viool verzekerd en uitgeleend aan Norea Quirijnen, vaste deelnemer van de Fresh Notes projecten, om haar de kans te geven uit te proberen of ze bij haar altviool wilde blijven of toch liever naar viool wilde overstappen. Dit experiment gaf haar een enorme kick: ze wilde definitief alt spelen en haar vorderingen gingen opeens zo snel dat ze in januari 2019 het Prinses Christina Concours heeft gewonnen.
  • De eerste besprekingen zijn gevoerd om maandelijks een culturele salon te organiseren.

Financiële verantwoording over 2018

Klik hier door naar onze ‘Staat van baten en lasten’ >>

Klik hier door naar onze Balans >>

Toelichting over 2018:

De winst die in 2017€ 5966,- bedroeg, is in 2018 € 5.940,-

De lening is verder geslonken tot € 9.000,- door een gift van € 6.000,-

Datum: 8 maart 2019