ANBI-status

De Culturele ANBI-status

Het project Fresh Notes in Spring is een initiatief van Stichting de Schat, in 2008 opgericht door Anna C.M. Backerra.

Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel is 08179658.
Het fiscaal nummer is 8197.79.234.
Het bankrekeningnummer is NL23RABO0135738822.
Het postadres is G. Sylvanusstraat 2, 7412 DM Deventer.

Sinds 1 januari 2012 heeft deze stichting een culturele ANBI-status,
waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

• Doelstelling
• Activiteiten
• Beleidsplan
• Bestuur
• Beloningsbeleid
• Actueel verslag van activiteiten in 2017
• Financiële verantwoording over 2017

Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van culturele projecten op het gebied van klassieke muziek, theater, voordrachtskunst, poëzie, literatuur, fotografie en combinaties daarvan. De projecten kunnen podiumactiviteiten omvatten alsmede het realiseren en uitgeven van boeken, cd’s en dvd’s.

Activiteiten op dit moment

  1. Fresh Notes-projecten betreffen klassieke muziek en dans en zijn gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. Met “Fresh Notes in Spring” werden kinderen in de klassieke muziek geïntroduceerd door een twintigtal jonge professionele Russische musici van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg. Echter vanwege het opheffen van de muziekschool is het niet meer haalbaar om dit voort te zetten en daarom wordt gewerkt aan een nieuwe opzet. Het plan is om een tournee te maken langs een aantal steden in Nederland, waarbij de opgedane expertise in een compacte vorm wordt aangeboden op één dag. ’s Middags het sprookjesconcert (met elementen uit schoolconcerten), ’s avonds een kamerconcert met deelname van gevorderde leerlingen.
  2. Incidenteel biedt de stichting haar diensten aan bij lokale projecten. Zo is zij in 2013 het overkoepelend orgaan geweest van het project Moskou aan de IJssel in het kader van het Ruslandjaar.

Beleidsplan

Bij alle projecten wordt geprobeerd te werken met een mix van amateurs en professionals. Daarbij wordt gezocht naar een geschikte positie voor elke deelnemer aan het project.

Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk, maar muzikaal gezien in elk geval professioneel niveau van ieder project.

De jonge, professionele musici komen uit Rusland, omdat daar een veel uitgebreidere expertise aanwezig is op het gebied van muziekpedagogiek.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden door met vrijwilligers te werken, maar alleen in die functies waar een minder professionele aanpak niet ten koste gaat van het gewenste eindresultaat.

Het festival Fresh Notes in Spring heeft in de loop van zes jaar veel expertise opgeleverd op twee gebieden. Ten eerste wat betreft het stimuleren van efficiënte muzikale ontwikkeling bij groepen kinderen van 6 tot 12 jaar van sterk uiteenlopend niveau. Ten tweede wat betreft het enthousiasmeren van jongeren en volwassenen door middel van kamermuziek-nieuwe stijl, een kamermuziek & kunst concert, met een spannend programma, een korte presentatie voorafgaand aan elk nummer en de combinatie met actieve kunstenaars op het podium.

Daarnaast is gebleken dat de schoolconcerten langzamerhand in de verdrukking komen doordat veel basisscholen overbelast zijn. Bovendien wordt de muziekschool opgeheven, waardoor de workshops niet meer op de gewenste wijze kunnen plaatsvinden.

Daarom wordt een nieuwe formule ontwikkeld. Voor 2018/19 wordt een tournee door Nederland samengesteld, waarbij in elke stad ‘s middags een sprookjesconcert annex workshop gehouden en ‘s avonds een kamermuziek & kunst concert. Het bereik wordt dan groter.

Bestuur
Voorzitter: Nicoline Reinders
Secretaris: Fokkelien von Meyenfeldt
Penningmeester: Anna Backerra

Beloningsbeleid

Er is tot nu toe nog geen salaris betaald aan de directeur van de stichting en er zijn geen vergoedingen aan vrijwilligers betaald.

Vrijwilligers hebben gratis toegangskaartjes voor het Sprookjesconcert van Fresh Notes in Spring, respectievelijk het Gala van Moskou aan de IJssel ontvangen. Telkens wanneer een nieuwe cd-uitvoering van het Taurida Orkest beschikbaar is, ontvangen alle vrijwilligers hiervan een exemplaar. Indien mogelijk wordt er een afterparty voor de vrijwilligers georganiseerd.

Indien de financiële situatie dat toelaat, zullen vrijwilligers worden betaald conform de richtlijnen, dat wil zeggen maximaal 150,- per maand en 1.500,- per kalenderjaar, met een maximale uurvergoeding van 4,50. Mochten in de toekomst vergoedingen en/of salarissen kunnen worden betaald, dan zal de directeur terugtreden uit het bestuur.

Actueel verslag van de activiteiten in 2017

  • Voor de zesde keer is het jaarlijkse project Fresh Notes in Spring van van 12 tot 21 mei uitgevoerd in Deventer. Er zijn daarvoor 17 musici uit Sint Petersburg gekomen, allen leden van het Taurida Orkest o.l.v. Michail Golikov.
  • Er is aan slechts 3 van de geplande 8 basisscholen schoolconcerten gegeven, meestal ongeveer 120 kinderen per school. Dit kwam doordat in de voorafgaande weken het personeel overbelast raakte (zoals bekend uit het nieuws) en zij op het laatst niet mee konden doen omdat er niemand was die de gymzaal klaar kon maken een dergelijke dingen. We hebben die concerten verplaatst naar de Leeuwenkuil (elke dag na schooltijd) en de bibliotheek in Colmschate, met aankondigingen via Facebook. Het waren deels ook workshops met de hele groep; de ouders deden mee.
  • In de Leeuwenkuil zijn alle workshops uitgevoerd: Instrumenten uitproberen, Ensemble spelen, Het Grote Orkestspel en Jonge artiesten. De stempelkaart voor elk kind, waarop een mooi stempeltje werd gezet van het instrument dat was bespeeld, was weer een groot succes en stimuleerde de deelname aan echt alle workshops. Er kwamen ongeveer 50 kinderen.
  • Het sprookjesconcert naar een verbindend sprookje van Anna Backerra (met deelname van 12 kinderen) was ook deze keer gespeeld op muziek die door de componist Murat Kabardokov speciaal daarbij was geschreven. Er waren ruim 60 bezoekers. Het was inhoudelijk beter dan vorige keren omdat we een dag extra hadden gepland om met de kinderen te oefenen.
  • Het kamerconcert in de Kleine Zaal van de Deventer Schouwburg werd door ongeveer 170 mensen bezocht. Er hebben ongeveer 50 vrijwilligers meegewerkt als gastgezin, kok, chauffeur of voor andere taken.

Financiële verantwoording over 2017

Klik hier door naar onze ‘Staat van baten en lasten’ >>

Klik hier door naar onze Balans >>

Toelichting over 2017:

De winst die in 2016 4.709,- bedroeg, is in 2017 € 5.966,-

De lening is verder geslonken door een gift van € 6.000,-

Datum: 23 mei 2018