ANBI-status

ANBI-status

De Culturele ANBI-status

Stichting de Schat is in 2008 door Anna C.M. Backerra opgericht.
Het project Fresh Notes in Spring is gestaakt in 2017.

Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel is 08179658.
Het fiscaal nummer is 8197.79.234.
Het bankrekeningnummer is NL23RABO0135738822.
Het postadres is G. Sylvanusstraat 2, 7412 DM Deventer.

De twee andere websites onder beheer van Stichting de Schat zijn: www.annabackerra.com  en www.salonunfaehig.com.

Sinds 1 januari 2012 heeft deze stichting een culturele ANBI-status,
waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

  • Doelstelling
  • Activiteiten
  • Beleidsplan
  • Bestuur
  • Beloningsbeleid
  • Actueel verslag van activiteiten in 2017
  • Financiële verantwoording over 2017

Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten is:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van culturele projecten op het gebied van klassieke muziek, theater, voordrachtskunst, poëzie, literatuur, fotografie en combinaties daarvan. De projecten kunnen podiumactiviteiten omvatten alsmede het realiseren en uitgeven van boeken, cd’s en dvd’s.

Bestuur
Voorzitter: Nicoline Reinders
Secretaris: Ksenia van der Mijden
Penningmeester: Anna Backerra
Adviseur: Joep Zander

Beleidsplan
Bij elk projecten wordt gewerk met een mix van amateurs en professionals, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk, maar muzikaal gezien in elk geval professioneel niveau.

De jonge, professionele musici zijn gewoonlijk leden van het Taurida Orkest uit Sint-Petersburg (Rusland) o.l.v. Michail Golikov, omdat daar een veel uitgebreidere expertise aanwezig is op het gebied van muziekpedagogiek dan in Nederland.

Het inmiddels gestaakte festival Fresh Notes in Spring, dat zes keer is uitgevoerd (van 2011 tot en met 2017), heeft veel expertise opgeleverd op twee gebieden. Ten eerste het stimuleren van efficiënte muzikale ontwikkeling bij groepen kinderen van 6 tot 12 jaar. Ten tweede het enthousiasmeren van jongeren en volwassenen door middel van kamermuziek-nieuwe stijl. Hierbij worden korte, populaire toelichtingen tussendoor gegeven en werken beeldend kunstenaars tijdens het concert op het podium. Het festival is gestopt doordat veel basisscholen overbelast waren, waardoor de schoolconcerten in de verdrukking kwamen, en de muziekschool in Deventer werd opgeheven, waardoor de workshops niet meer konden plaatsvinden.

Het eerdere plan om een tournee door Nederland te organiseren, met in elke stad ’s middags een sprookjesconcert annex workshop en ’s avonds een kamermuziek & kunst-concert, is afgeblazen. Het muzikale peil van kinderen zakt snel sinds veel muziekscholen zijn gesloten en dan kunnen dergelijke concerten niet veel meer doen dan entertainment bieden.

Er is een nieuw soort project opgebouwd, waarvoor nog geen financiering is gevonden. Het plan is om met 8 musici van het Taurida Orkest in een bus rond te trekken tijdens vaantieperiodes, met alle benodigdheden voor 15 – 30 kinderen. Er zal dan een strijkkwartet, een blazer, een slagwerker, een keyboardspeler en een verteller meedoen. Aan elke groep wordt dan van 10 tot 5 uur het hele Fresh Notes programma aangeboden: luisteren naar levende muziek, meedoen met klappen, bodypercussion, instrumenten uitproberen onder deskundige leiding, samen leren zingen en spelen in een primitief orkest. Tenslotte wordt samen een kort sprookje uitgebeeld aan de hand van een verhaal, wat wordt uitgevoerd voor de ouders.

Beloningsbeleid
Er is tot nu toe nog geen salaris betaald aan de directeur van de stichting en er zijn geen vergoedingen aan vrijwilligers betaald. Vrijwilligers hebben gratis toegangskaartjes voor de concerten van Fresh Notes in Spring ontvangen. Telkens wanneer een nieuwe cd-uitvoering van het Taurida Orkest beschikbaar was, hebben alle vrijwilligers hiervan een exemplaar ontvangen. Er is na grotere projecten een afterparty voor de vrijwilligers georganiseerd. Indien de financiële situatie dat toelaat, zullen vrijwilligers worden betaald conform de wettelijke richtlijnen. Mochten in de toekomst vergoedingen en/of salarissen kunnen worden betaald, dan zal de manager van Fresh Notes-projecten (momenteel de penningmeester) terugtreden uit het bestuur.

Actueel verslag van de activiteiten in 2020

  • In maart is in de Dorpskerk te Wilp voor de tweede keer een uitvoering verzorgd van Winterreise” van Schubert, door zangeres / pianist Mattanja van den Bos, gecombineerd met een passend sprookje, verteld door Anna Backerra. Er waren ongeveer 25 gasten.
  • De culturele salon, genaamd “Salon Un Fähig” heeft in 2020 vijf keer plaatsgevonden. Er zijn nu zes vaste leden, die om beurten een korte voordracht geven over een cultureel onderwerp, dat daarna wordt besproken. Elke keer kan een gast worden uitgenodigd; in totaal zijn er vijf gasten geweest. Het animo om door te gaan is groot.
  • Door de corona-crisis hebben verder geen activiteiten kunnen plaatsvinden

Financiële verantwoording over 2020

Klik hier door naar onze ‘Staat van baten en lasten’ >>

Klik hier door naar onze Balans >>

Toelichting over 2020:

De winst die in 2019 € 5.689,- bedroeg, is in 2020 € 4001,-

De lening is verder geslonken tot € 318,- door een gift van €4.000,–

Datum: 25 mei 2020