Artistiek directeur


De artistiek directeur van het festival Fresh Notes in Spring is Michail Golikov. Hij is 33 jaar oud, woont in Sint Petersburg en heeft er misschien wel de langste conservatoriumopleiding van de hele wereld op zitten: twintig jaar! Als kind werd hij eerst zanger, daarna pianist, toen koordirigent en tenslotte is hij orkest- en operadirigent geworden. Hij heeft allerlei prijzen gewonnen in Rusland, Italië en Zwitserland.

Niet alleen is hij stapelgek op klassieke muziek, ook is hij dol op kinderen en jongeren. Toen hij 16 jaar oud was, richtte hij zijn eigen kinderkoor op en won er na vier jaar een nationale Russische prijs mee. Vier jaar geleden heeft hij het Taurida Orkest opgericht, voor jongeren vanaf 18 jaar die al professioneel zijn maar nog vier jaar langer studeren. Behalve op tal van plaatsen in Rusland, hebben ze al gespeeld in China, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Tunesië. In Zuid-Korea heeft Misha, zoals kinderen hem mogen noemen, het Nationaal Jongeren Orkest gedirigeerd bij een serie concerten voor telkens 3000 jongeren van 13 tot 23 jaar. Hij werd er als een popster behandeld en deelde urenlang handtekeningen uit.

Omdat in het Nederlandse onderwijssysteem geen muziek in het vaste programma is opgenomen, wil hij graag een handje helpen om dat van de grond te krijgen. Daarom werkt hij nu al zes jaar met organisator Anna Backerra aan het samenstellen van een goed programma voor Nederlandse basis- en muziekscholen. In het festival Fresh Notes in Spring is het programma door middel van voorbereidende projecten aangepast aan de Nederlandse situatie. Daarbij heeft hij niet alleen gebruik gemaakt van zijn eigen ervaringen als pedagoog, maar ook van de conclusies van tientallen onderzoeken die door meer dan 25 landen zijn uitgevoerd n.a.v. het Venezolaanse programma El Sistema en van de ervaringen met muziekonderwijs voor kinderen in China. Klassieke muziekopvoeding bevordert de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een betere balans tussen de linker en rechter hersenhelft.

De muzikale schijf van vijf voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

1. Zingen in de klas

2. Luisteren naar levende muziek

3. Individuele muziekles van drie kwartier

4. Samenspelen in een ensemble of orkest

5. Theorielessen over het notenschrift, muziekinstrumenten en -geschiedenis

Deze muzikale Schijf van Vijf is opgesteld door Michail Golikov. Volgens hem zouden alle kinderen op de basisschool de punten 1 en 2 moeten krijgen. Daarnaast streeft hij naar muziekles voor elk kind. Dat kan op een instrument naar keuze gebeuren en dat  instrument mag best na een poosje veranderen. Individuele lessen slaan pas echt goed aan als het kind ook elke week kan samenspelen en theorieles krijgt.

Michail Golikov droomt ervan dat het festival en hijzelf ooit overbodig worden, omdat het in ons land dan heel gewoon zal zijn dat er op de basisschool zanglessen en levende klassieke muziek zijn, dat muziekscholen veel meer kunnen doen dan nu en dat er voldoende Nederlandse musici zullen zijn die over de juiste pedagogische kwaliteiten beschikken. Maar dan komt hij zeker nog wel elk jaar minstens één keer terug om een orkest van jonge mensen in Deventer te dirigeren!